Home
Info
Personalia
Agenda
Bij Familieopstellingen Twente kunt u terecht voor:
Werkwijze

De cliŽnt verwoordt een "brandende" vraag: zijn diepste oprechte wens vanuit zijn innerlijk, zijn ziel. Daarna kiest hij/zij uit de aanwezigen representanten voor zijn familieleden. Deze worden door de cliŽnt intuÔtief ten opzichte van elkaar in de ruimte geplaatst. Na korte tijd blijken de opgestelde personen toegang te krijgen tot (een veld van) informatie met kenmerken van de oorspronkelijke familieleden (bijvoorbeeld hoofdpijn, zweten, woede, uitspraken).

Verborgen dynamieken die tot een verstrikking leiden worden zo zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijke redenen die ten grondslag liggen aan negatief werkende dynamieken. Soms raken mensen vergeten in de familie of zelfs buitengesloten, door het niet meer noemen van hun naam en lot of door zonder respect over hen te spreken. Word(en) deze perso(o)n(en) alsnog benoemd en in de opstelling gebracht dan ontwart de verstrikking zich vaak en vindt ieder zijn juiste plaats. Zoniet, dan zoeken we naar een optimale oplossing voor de cliŽnt, zodat deze in het systeem een betere plaats dan voorheen kan innemen. Een belangrijke factor hierbij is, dat de positie en het lot van de buitengesloten familieleden gekend, erkend en geacht worden.

<< terug agenda >>
Contact
Reacties
Literatuur