Home
Info
Personalia
Agenda
Willem Roelink (1952)

Willem werkte na afronding van zijn artsenstudie ruim zeven jaar bij de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. In die periode specialiseerde hij zich tot sociaal geneeskundige in de tak algemene gezondheidszorg. Daarna ging hij aan de slag als projectleider oprichting GGD Westland. Hij was daarvan drie jaar directeur en tevens uitvoerend arts voor ondermeer de infectieziektebestrijding en sociaal medische advisering. Deze functie verruilde hij voor die van hoofd afdeling algemene gezondheidszorg bij de GGD Twente, waarin hij naast leiding geven en sociaal medische advisering ook forensisch geneeskundige taken uitvoerde. In 2001 stapte hij over naar zijn huidige functie in de sociale verzekeringssector, waarin hij zich specialiseerde tot verzekeringsarts. Begin 2009 rondde hij bij het ITAN zijn opleiding tot gecertificeerd NLP Practitioner af en in het najaar de opleiding Personal Coach, erkend door de NOBCO.

Met familieopstellingen maakte hij in 2000 kennis via Nick Blaser psychiater in Basel en auteur van het boek "Familieopstellingen, Bert Hellingers systemische familietherapie". De zuiverheid, helderheid, oordeelloosheid, liefdevolheid en eerbied daarvan voor alle mensen spraken hem direct aan. Bij het Bert Hellinger Instituut Nederland voltooide hij in 2005 onder leiding van Jan Jacob Stam en Bibi Schreuder de basisopleiding familieopstellingen en in 2008 de vervolgopleiding. Hij woonde workshops bij van ondermeer Bert Hellinger, Ursula Franke, Christine Essen, Stephan Hausner, Guni Baxa, Nick Blaser en Heleen Grooten.
Sinds begin 2006 geeft hij in Hengelo workshops en informatieavonden familieopstellingen en systemisch werk, samen met Hans van Ameide, fysio- en manueel therapeut.

<< terug
Contact
Reacties
Literatuur